PILARCZYK, Piotr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 67, n. 2, p. 343–345, 2018. DOI: 10.14746/cph.2015.68.2.23. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7112. Acesso em: 18 lip. 2024.