KRASOWSKI, K. Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 2, p. 415-419, 1 sty. 2014.