WOLNICKI, P. "Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)". Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 1, p. 69-85, 11.