MACIEJEWSKI, M. O współczesnych badaniach krakowskich nad włoskim faszyzmem. Rozważania wokół prac Małgorzaty Kiwior-Filo i Joanny Sondel-Cedarmas. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 1, p. 243-264, 11.