WĄSOWICZ, M. Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. „Nauka i Technika”, Warszawa 2014, ss. 829. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 1, p. 316-320, 11.