JANICKA, D.; PILARCZYK, P. M.; URBAŃCZYK, M.; KOŁODKO, P.; RAKOWSKI, M.; SZULC, T.; TARNOWSKA, A. Kronika. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 1, p. 331-341, 11.