ROMANOWSKA, E. PrzeksztaƂcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwoƛci w Polsce w latach 1944-1956. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 2, p. 33-62, 11.