GŁUSZAK, M. Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 2, p. 85-108, 11.