BAGIEŃSKA - MASIOTA, A. Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 68, n. 2, p. 313-331, 11.