Pyter, Magdalena. 2018. „Ewolucja Ustawodawstwa oświatowego W Anglii W XIX I XX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (1):67-81. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.4.