Sylwestrzak, Andrzej. 2018. „Artykuł Recenzyjny «Słownika Historii Doktryn politycznych» Wydanego Przez Wydawnictwo Sejmowe, W sześciu Tomach W Latach 1997–2016”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (1), 283-99. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.13.