Lewandowicz, Maria. 2018. „Geneza I Znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu Dla Kodyfikacji Prawa Prywatnego W Szwajcarii Na przykładzie Prawa Spadkowego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2):63-87. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.4.