Duda-Hyz, Michalina. 2018. „Loterie Jako Instrumenty Pozyskiwania dochodów państwa W Polskim Prawie Skarbowym W Latach 1768-1871”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2):89-109. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.5.