Chmielewski, Krzysztof, i Maciej Pająk. 2018. „Organizacja więziennictwa Polskiego (1918-1939)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2), 181-95. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.9.