Sobczak, Jacek. 2018. „Cenzura Polityczna Wobec Karykatury. Doświadczenia Francuskie II połowy XVIII I Pierwszej połowy XIX Wieku. Przyczynek Do Walki O wolność słowa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2):271-93. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.14.