Wiencierz, Patrycja. 2018. „Iuramentum Na Inaugurację władzy W mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2):331-52. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.17.