Urbańczyk, Michał, Justyna Matusiak, Maciej Kowalczyk, Marcin Głuszak, Cezary Błaszczyk, Adam Bosiacki, Małgorzata Materniak-Pawłowska, i Paweł Fiktus. 2018. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 69 (2), 395-409. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15167.