Kulesza, Witold. 2018. „Polska godność Narodowa W świetle Prawa Karnego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1), 153-85. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.4.