Wilmanowicz, Maciej. 2018. „Koncepcje suwerenności I Prawa Do Oporu W De Iure Regni Apud Scotos («O władzy królewskiej wśród Szkotów») George’a Buchanana”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1), 187-224. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.5.