Ludwiczak, Paweł. 2018. „Prawo Karne Królestwa Polskiego W Latach 1815−1905 a Sprawowanie Kultu Religijnego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1), 225-38. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.6.