Jankowska-Prochot, Izabela. 2018. „Ewolucja instrumentów Prawnych Ochrony wiarygodności dokumentów W Systemie Common Law Na przykładzie Irlandii zależnej I niepodległej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1), 257-72. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.8.