Tarka, Krzysztof. 2018. „«Jesteśmy Tu Dla Polski». III Rada Narodowa RP Wobec Wydarzeń W Kraju (1949–1951)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1):273-89. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.9.