Przewoźnik, Sylwia. 2018. „Korespondencja więźniów Z Obozu W Auschwitz W świetle Akt Sądu Grodzkiego W Krakowie Z Lat 1946–1950”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1):335-44. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.12.