Wołodkiewicz, Witold. 2018. „Józef Mélèze-Modrzejewski (1930−2017)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1), 375-82. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15210.