Święcicka, Paulina. 2018. „Prawo Rzymskie W Okresie Renesansu I Baroku. Humanistyczny Wymiar Europejskiej Kultury Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1):9-37. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.01.