Kitowski, Piotr, i Natalia Radecka. 2018. „Normatywny Model Opieki Nad Sierotami W XVI-Wiecznych Rewizjach Prawa chełmińskiego. Zarys Instytucji”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1), 113-28. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.06.