Witkowski, Wojciech. 2018. „Roman Longchamps De Bérier (1883-1941). Profesor Lwowski I Lubelski, Red. A. Dębiński, M. Pyter, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1):259-63. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.16.