Krzymkowski, Marek. 2018. „Adam Danilczyk, W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 Roku, 2010”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1), 276-77. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.22.