Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2018. „Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi Apelacyjne: Krakowski I Katowicki, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1), 289-92. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.26.