Krzywoszyński, Przemysław. 2018. „Demokracja bezpośrednia. Wymiar Globalny I Lokalny, Red. M. Marczewska-Rytko I A.K. Piasecki, 2010”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1), 292-95. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.27.