Zmierczak, Maria. 2018. „Konferencja Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych: «Polska I Polacy W Oczach cudzoziemców. Polacy Wobec cudzoziemców»”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1):312-15. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.34.