Wałdoch, Jacek. 2018. „Kolokwium Habilitacyjne Dr Anny Machnikowskiej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (1), 319-19. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.39.