Łysko, Marcin. 2018. „Kształtowanie Się Ustroju kolegiów orzekających W Polsce Ludowej (1952-1956)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2), 249-76. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.10.