Blicharz, Grzegorz. 2018. „Prawne Aspekty Finansowania Transportu Morskiego W starożytnym Rzymie”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2), 293-316. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.12.