Królak, Piotr. 2018. „«Dziewiędziesiąt dziewięć Cudzych pomysłów, I Jeden autora». Porównanie myśli Konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego I Benjamina Constanta”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2):459-85. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.24.