Kozak, Adam. 2018. „Najdawniejsze Zapiski Z księgi Miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2):515-17. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.26.