Lewandowska-Malec, Izabela, i Krzysztof Fokt. 2018. „Sympozjum Historyków Państwa I Prawa Polskiego W Krakowie”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2):549-50. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.35.