Karabowicz, Anna. 2018. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Zdzisława Zarzyckiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2):555. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.40.