Karabowicz, Anna. 2018. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgr Katarzyny Krzysztofek”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2), 555. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.41.