Karabowicz, Anna. 2018. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgra Macieja Mikuły”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2):556. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.42.