Maciejewski, Marek. 2018. „Zarys Historii Idei Elitaryzmu. Od Platona Do Czesława Znamierowskiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2), 17-54. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.01.