Głuszak, Marcin. 2018. „Rezolucje Interpretacyjne Rady Nieustającej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2), 73-101. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.03.