Kamińska, Renata. 2018. „Sprawowanie urzędów Edyla Plebejskiego I Edyla Kurulnego W Republice I Pryncypacie Rzymskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2), 165-77. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.07.