Nikodem, Jarosław. 2018. „Dwa świadectwa O Wyprawie Iwana III Na Nowogród W 1471 Roku. Przyczynek Do kształtowania Się Ideologii władzy Monarszej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2):177-90. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.08.