Chojnicka, Krystyna, i Michał Jaskólski. 2018. „Kilka Uwag Na Temat pojęcia Rozwoju W myśli Politycznej I Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2):277-95. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.14.