Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2018. „Struktury – Kadra – Plany Badań – Dydaktyka”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2):343-408. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.18.