Gajda, Ewa. 2013. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Marka Sobczyka”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (2), 494-95. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.37.