Mażewski, Lech. 2018. „Próba Ratowania Królestwa Polskiego. O Prawnopolitycznych Aspektach Negocjacji Polsko-Rosyjskich We wrześniu 1831 Roku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (1), 327-39. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.15.