Rudnicki, Jan. 2018. „Rzymska Dyktatura a Historia Jej oddziaływania. W Odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (1), 407-11. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.22.