Fiedorczyk, Piotr. 2018. „O Prawie I Doktrynach Politycznoprawnych Związku Radzieckiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (1), 503-11. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.27.